Overzicht

Over IBE-BVI

Het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI)   

BVI werd opgericht in 1954 op vraag van de industrie en de overheid.
BVI promoot het rationele gebruik van verpakkingen op wetgevend, informatief, educatief en technisch vlak.
Hiervoor beschikt BVI over

  • een Infocenter
  • een opleidingscenter
  • een testcenter

Het Labo met officiële accreditatie (ISO 17025 ) voert proeven uit volgens genormeerde methoden en procedures en dit zowel op materialen als op verpakkingen die gebruikt worden in diverse sectoren.
In elke afdeling – gevaarlijke goederen, IBC’s, kindveilige verpakkingen, food contact, permeabiliteit, materiaalanalyses en transport- & klimaatsimulaties - staan specialisten ter beschikking.

Testing & Consultancy Packaging International (T&C PI) 

T&C PI is een dochteronderneming van de IBE-BVI Group.

 

Maak kennis met het IBE-BVI/T&C PI Team

Klik hier