Overzicht

Nieuws

Een nieuw digitaal kennisplatform rond duurzame verpakkingen

Het Go4SustainablePackaging-platform biedt aan bedrijven die bezorgd zijn over de ecologische voetafdruk van de verpakkingen van hun producten een overzicht van de beschikbare kennis over duurzame verpakking. Dit platform, dat onlangs online is gegaan, is een initiatief van VAL-I-PAC en Het kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV.NL) in samenwerking met een aantal academische partners en kenniscentra waaronder IBE-BVI.

Via het platform wordt geen inhoud,noch mening of adverentie gegeven. Bezoekers worden er enkel georiënteerd naar de beschikbare kennis en informatie (Valipac, K. Gemmeke).

Deze kennis zat tot nog toe vaak verspreid over verschillende organisaties en dit platform wil alles nu zo veel mogelijk bundelen. Met behulp van trefwoorden en selectiecriteria krijgt men een overzicht van wat er op dat vlak bestaat.

Organisaties die over nuttige informatie beschikken zoals bv. studies of onderzoeksresultaten kunnen zich voortaan op de site registreren en hun informatie delen. Het is net die interactieve input die uiteindelijk het succes van dit initiatief zal waarborgen.
 Alvorens de informatie online te plaatsen, wordt het door een groep experten beoordeeld.

 Zie: www.go4sustainablepackaging.org