Overzicht

Nieuws

FCM: 10de amendement aan verordening 10/2011

Op 12 februari 2018 is Verordening EU / 2018/213 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het betreft de 10de wijziging van verordening EU/10/2011 inzake kunststoffen voor voedingscontact.

Dit amendement betreft het gebruik van bisfenol A (BPA) voor het vervaardigen van bepaalde materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, zoals kunststof van polycarbonaat en epoxyharsen die in vernissen en coatings worden gebruikt en vermindert de huidige specifieke migratielimitet (SML) van bisfenol A (BPA) van 0,6 mg/kg naar een nieuwe SML van 0,05 mg/kg.
Verder is er helemaal geen migratie van BPA toegestaan van vernissen en coatings die worden aangebracht op materialen of voorwerpen  die specifiek bestemd zijn om in contact te komen met voeding bestemd voor zuigelingen en peuters of op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters.

Tenslotte is er naast het eerdere verbod op het gebruik van bisfenol A (BPA) voor vervaardiging van voor zuigelingen bestemde zuigflessen van polycarbonaat (cfr verordening 321/2011, nu ook een verbod op het gebruik van BPA voor de vervaardiging van drinkbekers en flessen van polycarbonaat die op grond van hun lekkagevrije eigenschappen bestemd zijn voor zuigelingen en peuters.

Ook de verklaring van overeenkomst is in die zin aangepast.

Deze verordening is van toepassing vanaf 6 september 2018.

IBE-BVI-leden kunnen op eenvoudig verzoek verordening 2018/213 ontvangen.