Overzicht

Nieuws

FCM: nieuwe aanpassing 10/2011/EU

Op 18 januari 2018 is Verordening EU / 2018/79 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het betreft de 9e wijziging van de verordening EU/10/2011 inzake kunststoffen voor voedingscontact.

 

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • de toevoeging van 4 stoffen aan de positieve lijst
  • een aanpassing van het FCM stofnummer 865
  • de toevoeging van twee noten betreffende de controle op de naleving (zie in tabel 3) 

IBE-BVI leden kunnen verordening 2018/79 op eenvoudig verzoek ontvangen.