Overzicht

Nieuws

IBE-BVI present op het Thanksgiving event van het NBN

Naar jaarlijkse gewoonte dankte het Bureau voor Normalisatie (NBN) op Thanksgiving Day (22/11/2018) alle Belgische experten voor hun bijdrage aan de ontwikkeling en promotie van normen.

Dankzij haar expertise met betrekking tot verpakkingen is IBE-BVI sinds 2009 erkend door het Bureau voor Normalisatie als Sectoraal operator voor wat betreft het domein “Verpakkingen”. Dit houdt in dat IBE-BVI een aantal normalisatiecommissies beheert en dit zowel op Europees als op internationaal niveau.

Binnen CEN (European Committee for Standardization) is Technisch Comité TC 261 verantwoordelijk voor het opstellen van normen inzake terminologie, afmetingen, capaciteiten, markering, testmethoden, prestatie-eisen en milieu-aspecten, dit zowel met betrekking tot verpakkingen, als gepalettiseerde ladingen. Het gaat hierbij over primaire, secundaire of tertiaire verpakkingen, ongeacht de gebruikte materialen, vormen, inhoud of distributiesysteem.

Binnen CEN/TC 261 zijn volgende subcommittees (SC) en werkgroepen (WG) actief:
o CEN/TC 261/SC 4  Packaging and Environment
o CEN/TC 261/SC 5  Primary packaging and transport packaging
o CEN/TC 261/WG 1  Management standards for packaging of foodstuffs

Op internationaal vlak, is ISO (International Standardization Organization) bevoegd voor normalisatie.Binnen ISO is het Technisch Comité TC 122 bevoegd voor verpakkingen.
In ISO TC 122 zijn volgende subcomités actief:
o ISO/TC 122/SC 3: Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads
o ISO/TC 122/SC4: Packaging and the environment

Als sectoraal operator zorgt IBE-BVI voor de verbinding tussen de experts binnen die commissies enerzijds en het NBN anderzijds.

Daarnaast zijn verschillende personeelsleden binnen IBE-BVI zelf ook actief als expert in verschillende werkgroepen om zo actief mee te helpen aan de ontwikkeling van nieuwe normen en de herziening van bestaande.

Tenslotte doet het ISO 17025 geaccrediteerde labo van IBE-BVI uiteraard ook beroep op ISO en EN normen voor de correcte uitvoering van haar testen.

Ook u kan expert worden en samen met andere belanghebbenden uit jouw domein aan nieuwe normen rond producten, diensten en processen werken.

Uw voordelen? Als expert ben je niet alleen als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends in je sector, maar geniet ook van vele andere voordelen: kennisopbouw, gratis opleidingen, een sterk netwerk, invloed op marktontwikkelingen en een snelle toegang tot (inter)nationale markten. Zo stuur je makkelijk je bedrijfsstrategie naar de toekomst toe bij!

Wacht niet langer en neem nu contact op met IBE-BVI: klik hier.